Βασικές αρχές και προκλήσεις στην οργάνωση της διακομιδής Ε#Α Ν#Η Γ#Π 15!! Γ#Π 20!!

Βασικές αρχές και προκλήσεις στην οργάνωση της διακομιδής

ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ Δημήτριος Χειρουργός PhD Τμήμα Αεροδιακομιδών ΕΚΑΒ – MSF Greece volunteer-member
Χειρουργός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου PhD Τμήμα Αεροδιακομιδών ΕΚΑΒ – MSF Greece volunteer-member