Βαρέα μέταλλα και περιβαλλοντική υγεία Κ#Σ Γ#Π 10!!

Βαρέα μέταλλα και περιβαλλοντική υγεία

ΝΤΟΥΝΑ Ελένη MD MSc. Ειδικός Ιατρός Εργασίας Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΣΔΥΕΒ
MDMSc. Ειδικός Ιατρός Εργασίας Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΣΔΥΕΒ
MSc in Health Care Management
MSc in Occupational and Enviromental Medicine

Business Address