Από το 18F-FDG στο 124 I Το σήμερα και το αύριο στην ποζιτρονική απεικόνιση Κ#Σ Γ#Π 23!!

Από το 18F-FDG στο 124 I Το σήμερα και το αύριο στην ποζιτρονική απεικόνιση

Dr ΣΚΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Πυρηνικός ιατρός MSc Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής και PET CT Βιοϊατρική Αμπελοκήπων Αθήνα
Πυρηνικός ιατρός MSc Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής και PET CT Βιοϊατρική Αμπελοκήπων Αθήνα