Αποτελέσματα Πανελλαδικής Έρευνας Διατροφής χαρτογράφηση των διατροφικών μας συνηθειών και συμπεριφορών Δ#Δ

Αποτελέσματα Πανελλαδικής Έρευνας Διατροφής
χαρτογράφηση των διατροφικών μας συνηθειών και συμπεριφορών

Dr ΚΑΤΣΩΧΗ Δέσποινα Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος Πρόεδρος ΑΚΟΣ
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος. Πρόεδρος ΑΚΟΣ