Αξιολόγηση ορμονικών προσδιορισμών Αναλυτικά χαρακτηριστικά και διαγνωστικοί δείκτες ποιότητας δοκιμασιών

Αξιολόγηση ορμονικών προσδιορισμών Αναλυτικά χαρακτηριστικά και διαγνωστικοί δείκτες ποιότητας δοκιμασιών

ΛΟΗ ΒίκυΧημικός EurClinChem Ενδοκρινολογικό τμήμα ΝΕΕΣ ΑΘΗΝΑ
Χημικός EurClinChem Ενδοκρινολογικό τμήμα Νοσοκομείο Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ΑΘΗΝΑ