Ανωοθυλακιορρηξία στο σύνδρομο PCO

Ανωοθυλακιορρηξία στο σύνδρομο PCO

ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος Αναπλ. Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Αναπλ. Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας
Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας