Αντλίες Συνεχούς Έγχυσης Ινσουλίνης και Ιδιαιτερότητες Διατροφής σε παιδιά Δ#Δ Ν#Η

Αντλίες Συνεχούς Έγχυσης Ινσουλίνης και Ιδιαιτερότητες Διατροφής σε παιδιά

ΚΩΣΤΑ Κωνσταντίνα Παιδίατρος-Παιδοενδοκρινολόγος Επιστημονική Συνεργάτης Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ
Παιδίατρος-Παιδοενδοκρινολόγος
Επιστημονική Συνεργάτης Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ