Αντιοξειδωτικά και καρδιοπάθειες θεωρητικά δεδομένα – κλινικά ευρήματα Γ#Π 02!! Δ#Δ Γ#Π 15!!

Αντιοξειδωτικά και καρδιοπάθειες θεωρητικά δεδομένα – κλινικά ευρήματα

Dr ΣΤΑΥΡΑΤΗ Αλεξία Καρδιολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ Μονάδα Καρδιακής Ανεπάρκειας Καρδιολογικό Τμήμα Γ.Ν.Θ. ΄΄Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη
Καρδιολόγος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Διευθύντρια ΕΣΥ Μονάδα Καρδιακής Ανεπάρκειας Καρδιολογικό Τμήμα Γ.Ν.Θ. ΄΄Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη