Αντιμικροβιακές ιδιότητες μελιού και βιοδραστικά συστατικά σύγχρονες εναλλακτικές δυνατότητες ενός αρχαίου προϊόντος Δ#Δ Γ#Π 10!!

Αντιμικροβιακές ιδιότητες μελιού και βιοδραστικά συστατικά σύγχρονες εναλλακτικές δυνατότητες ενός αρχαίου προϊόντος

Dr ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ Ευστάθιος Επίκουρος Καθηγητής Μικροβιολογίας Τροφίμων Πανεπιστήμιο Αιγαίου. τμήμα Επιστήμης τροφίμων και Διατροφής Σχολή Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Διδάκτωρ ΠανεπιστημίουΕπίκουρος Καθηγητής Μικροβιολογίας Τροφίμων Πανεπιστήμιο Αιγαίου. τμήμα Επιστήμης τροφίμων και Διατροφής Σχολή Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Αιγαίου