Αντιμετώπιση Συμπτωμάτων Πολλαπλής Σκλήρυνσης με Φυσικοθεραπεία Γ#Π Α#Η 05!!

Αντιμετώπιση Συμπτωμάτων Πολλαπλής Σκλήρυνσης με Φυσικοθεραπεία

ΓΚΑΡΤΖΙΟΣ ΧρήστοςΦυσίατρος ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΚΑΑ ΠΑΤΡΑΣ
Φυσίατρος ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΚΑΑ ΠΑΤΡΑΣ