Ανθρώπινα μυοσκελετικά μοντέλα έλλειψης φόρτισης Ο#Η Α#Η

Ανθρώπινα μυοσκελετικά μοντέλα έλλειψης φόρτισης

Dr ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ Ιωάννης Φυσίατρος-ιατρός Αποκατάστασης
Φυσίατρος – ιατρός αποκατάστασης Διδάκτωρ πανεπιστήμιου Αθηνών
MD PhD s.FEBPRM
PRM Physician
Head of Physical Medicine and Rehabilitation Department European
Interbalkan Medical Center Thessaloniki Greece