Ανεπιθύμητες Ενέργειες Νεοτέρων Χημικοθεραπευτικών Φαρμάκων Κ#Σ Γ#Π 15!!

Ανεπιθύμητες Ενέργειες Νεοτέρων Χημικοθεραπευτικών Φαρμάκων

ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥΣΗΣ Ευάγγελος Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη
Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη