Αναπτυξιακή Διαταραχή του κινητικού Συντονισμού Α#Η Π#Ε

Αναπτυξιακή Διαταραχή του κινητικού Συντονισμού

Dr ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ Θωμάς αναπληρωτής καθηγητής ΣΕΦΑΑ -Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Αναπληρωτής Καθηγητής Διαταραχές του Κινητικού Συντονισμού ΣΕΦΑΑ-Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο ΘράκηςΔιδάκτωρ Πανεπιστημίου.
Διευθυντής Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Άσκηση Ποιότητα Ζωής
Ακαδημαϊκός Συντονιστής Τμήματος ERASMUS PLUS