Αναλύοντας την μέθοδο DEXA. Ο#Η Γ#Π 17!! Γ#Π 09!! Γ#Π 06!!

Αναλύοντας την μέθοδο DEXA.

ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ Γλυκερία MD Mscεπιμελήτρια Β ΠΝΑ Σπηλιοπούλειο “Η Αγία Ελένη”Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Μεταβολικά Νοσήματα Οστών ΕΚΠΑ Αθήνα
MD Msc επιμελήτρια Β ΠΝΑ Σπηλιοπούλειο “Η Αγία Ελένη”Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Μεταβολικά Νοσήματα Οστών ΕΚΠΑ Αθήνα τ. Συνεργάτης στον Τομέα Μεταβολικών Νοσημάτων των Οστών και Μεταβολισμού Μετάλλων στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού