Ανακοίνωση Δύσκολων Νέων σε Ψυχιατρικά Περιβάλλοντα Ψ#Α Γ#Π 08!!

Ανακοίνωση Δύσκολων Νέων σε Ψυχιατρικά Περιβάλλοντα

ΤΣΑΚΑΛΟΥ Μαρία Νοσηλεύτρια ΤΕ Μsc εκπαιδεύτρια ενηλίκων Υπεύθυνη Ψυχιατρικής κλινικής Γ.Ν.Καβάλας
Νοσηλεύτρια ΤΕ Μsc εκπαιδεύτρια ενηλίκων Υπεύθυνη Ψυχιατρικής κλινικής Γ.Ν.Καβάλας