Αναθεωρήσεις στην εκτίμηση του καταγματικού κινδύνου Ο#Η

Αναθεωρήσεις στην εκτίμηση του καταγματικού κινδύνου

ΠΑΡΙΔΗΣ Διονύσιος Ορθοπαιδικός χειρουργός Έμμισθος Eπιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Θεσσαλίας
Ορθοπαιδικός χειρουργός
Έμμισθος Eπιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Θεσσαλίας