Αναγκαιότητα ειδικότητας επείγουσας ιατρικής στην καθημερινή πρακτική του ΤΕΠ Ν#Η Ε#Α Γ#Π

Αναγκαιότητα ειδικότητας επείγουσας ιατρικής στην καθημερινή πρακτική του ΤΕΠ

Αγγουριδάκης Παναγιώτης Επικ καθηγητής Επείγουσας Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης
Επικ καθηγητής Επείγουσας Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης