Αναγκαία λήψη VIT D και ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ στις διάφορες ηλικίες Δ#Δ

Αναγκαία λήψη VIT D και ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ στις διάφορες ηλικίες

ΜΑΡΚΟΥ Κωνσταντίνος,Ενδοκρινολόγος