Ανάλυση των κατευθυντηρίων οδηγιών(guidelines) αντιμετώπισης υποθυρεοειδισμού στους ενήλικες

Ανάλυση των κατευθυντηρίων οδηγιών(guidelines) αντιμετώπισης υποθυρεοειδισμού στους ενήλικες

Dr ΠΟΝΤΙΚΙΔΗΣ Νικόλαος, Ενδοκρινολόγος