Ακτινολογικά ευρήματα Οστεοδυστροφίας

Ακτινολογικά ευρήματα Οστεοδυστροφίας

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική. Ακτινολόγος

ΧΑΡΤΑΜΠΙΛΑΣ Ευάγγελος. Ακτινολόγος