Ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής και λοιμώδη νοσήματα Επικινδυνότητα δικαιώματα και υποχρεώσεις των επαγγελματιών υγείας που εργάζονται σε δομές κατ’ οίκον υποστήριξης Ψ#Α Γ#Σ Γ#Π 16!!

Ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής και λοιμώδη νοσήματα Επικινδυνότητα δικαιώματα και υποχρεώσεις των επαγγελματιών υγείας που εργάζονται σε δομές κατ’ οίκον υποστήριξης

ΓΚΑΒΟΠΟΥΛΟΥ Ευγενία Οδοντίατρος σύμβουλος υγείας στην Alzheimer Hellas και μέλος της ομάδας κατ’ οίκον υποστήριξης Θεσσαλονίκη
Οδοντίατρος σύμβουλος υγείας στην Alzheimer Hellas και μέλος της ομάδας κατ’ οίκον υποστήριξηςΘεσσαλονίκη Υπήρξε πρόεδρος του Πανελλήνιου Ινστιτούτου Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων PINDis επί τετραετία. Συμμετέχει στη διεκπεραίωση ερευνητικών πρωτοκόλλων ενημερωτικών δράσεων και εκπαιδευτικών μαθημάτων καθώς και σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές ιατρικού ενδιαφέροντος