Αιφνίδιος Καρδιακός Θάνατος των Αθλητών Α#Η Γ#Π 02!!

Αιφνίδιος Καρδιακός Θάνατος των Αθλητών

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Ευστάθιος Ειδικός Καρδιολόγος Επιμελητής Β΄ Γ.Ν. Κοζάνης “Μαμάτσειο”
Ειδικός Καρδιολόγος Επιμελητής Β΄
Γ.Ν. Κοζάνης “Μαμάτσειο”