Αιτιοπαθογένεια του Σακχαρώδη Διαβήτη

Αιτιοπαθογένεια του Σακχαρώδη Διαβήτη

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Dr ΔΕΛΑΡΟΥΔΗΣ Σιδέρης, Ενδοκρινολόγος
Ενδοκρινολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Θεσσαλίας, Διευθυντής Τμήματος Ενδοκρινολογίας, Σακχαρώδη Διαβήτη & Μεταβολισμού, 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαίδευσης