Έλεγχος βαρέων μετάλλων σε ασθενείς η ελληνική πραγματικότητα – χαρακτηριστικά περιστατικά Β#Α Δ#Δ Γ#Π 10!!

Έλεγχος βαρέων μετάλλων σε ασθενείς η ελληνική πραγματικότητα – χαρακτηριστικά περιστατικά

ΡΑΪΚΟΣ Νικόλαος Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας Διευθυντής Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής – Τοξικολογίας Α.Π.Θ Θεσσαλονίκη
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας Διευθυντής Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής – Τοξικολογίας Α.Π.Θ Θεσσαλονίκη