Μοναξιά και απομόνωση των ογκολογικών ασθενών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 – Χτίζοντας νέες γέφυρες επικοινωνίας μέσω της ψυχοογκολογίας Ψ#Α Γ#Π 13!! Γ#Π 08!!

Μοναξιά και απομόνωση των ογκολογικών ασθενών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 – Χτίζοντας νέες γέφυρες επικοινωνίας μέσω της ψυχοογκολογίας ....  Άνοιγμα

Aλγόριθμος διαχείρισης μονάδων αίματος/αιμοδοτών σύμφωνα με τα αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου για τα λοιμώδη νοσήματα Aλγόριθμος διαχείρισης μονάδων αίματος Ν#Η Γ#Π 07!! Χ#Ε Γ#Π 15!!

Aλγόριθμος διαχείρισης μονάδων αίματος/αιμοδοτών σύμφωνα με τα αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου για τα λοιμώδη νοσήματα Aλγόριθμος διαχείρισης μονάδων αίματος ....  Άνοιγμα

Αλγόριθμος διαχείρισης μονάδων αίματος/ Αιμοδοτών σύμφωνα με τα αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου για τα λοιμώδη νοσήματα Γενικές αρχές αλγορίθμου-Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Ν#Η Γ#Π 07!! Χ#Ε Γ#Π 15!!

Αλγόριθμος διαχείρισης μονάδων αίματος/ Αιμοδοτών σύμφωνα με τα αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου για τα λοιμώδη νοσήματα Γενικές αρχές αλγορίθμου-Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ....  Άνοιγμα