ΙΛΙΓΓΟΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Κλινική προσέγγιση & Νευροωτολογικές εξετάσεις (Βιντεονυσταγμογραφία,Ηλεκτροκοχλιογραφία, v-HIT, VEMPs, ABR)  ,

ΙΛΙΓΓΟΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Κλινική προσέγγιση & Νευροωτολογικές εξετάσεις (Βιντεονυσταγμογραφία,Ηλεκτροκοχλιογραφία, v-HIT, VEMPs, ABR) ....  Άνοιγμα