Μοναξιά και απομόνωση των ογκολογικών ασθενών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 – Χτίζοντας νέες γέφυρες επικοινωνίας μέσω της ψυχοογκολογίας Ψ#Α Γ#Π 13!! Γ#Π 08!!

Μοναξιά και απομόνωση των ογκολογικών ασθενών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 – Χτίζοντας νέες γέφυρες επικοινωνίας μέσω της ψυχοογκολογίας ....  Άνοιγμα