Αξιολόγηση των αναπνευστικών λειτουργικών δοκιμασιών στην καθημερινή κλινική πράξη. Ταξινόμηση της διάμεσης πνευμονικής νόσου Γ#Π 01!! Γ#Π 15!!

Αξιολόγηση των αναπνευστικών λειτουργικών δοκιμασιών στην καθημερινή κλινική πράξη. Ταξινόμηση της διάμεσης πνευμονικής νόσου ....  Άνοιγμα

Vv ecmo support as a late addition for infection related respiratory failure Eπιπρόσθετη χρήση της στήριξης με Vv ECMO (extracorporeal membrane oxygenation) σε Περιπτώσεις Αναπνευστικής Ανεπάρκειας λόγω Λοίμωξης Γ#Π 02!! Γ#Π 17!! Γ#Π 26!! Γ#Π 01!! Γ#Π 13!!

Vv ecmo support as a late addition for infection related respiratory failure Eπιπρόσθετη χρήση της στήριξης με Vv ECMO (extracorporeal membrane oxygenation) σε Περιπτώσεις Αναπνευστικής Ανεπάρκειας λόγω Λοίμωξης ....  Άνοιγμα