ΚΟΙΛΙΑΚΕΣ ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Μπορούμε από το ΗΚΓ να καταλάβουμε την εστία και να προβλέψουμε ποιοι ασθενείς δεν είναι καλοί υποψήφιοι για επέμβαση ενδοκαρδιακής κατάλυσης Γ#Π 02!! Γ#Π 15!! Γ#Π 26!!

ΚΟΙΛΙΑΚΕΣ ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Μπορούμε από το ΗΚΓ να καταλάβουμε την εστία και να προβλέψουμε ποιοι ασθενείς δεν είναι καλοί υποψήφιοι για επέμβαση ενδοκαρδιακής κατάλυσης ....  Άνοιγμα