Η επίδραση της τεστοστερόνης του ορού στις παραμέτρους του σπέρματος σε υπογονιμότητα χωρίς ανδρικό παράγοντα  Low male testosterone results and its impact on semen parameters of couples with non-male factor infertility undergoing IVF

Η επίδραση της τεστοστερόνης του ορού στις παραμέτρους του σπέρματος σε υπογονιμότητα χωρίς ανδρικό παράγοντα  Low male testosterone results and its impact on semen parameters of couples with non-male factor infertility undergoing IVF ....  Άνοιγμα

Συσχέτιση της Ποιότητας και της Λειτουργικότητας του Σπέρματος με την έκβαση της Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Αίτια πρόκλησης του φαινομένου της ανεξήγητης αποτυχίας γονιμοποίησης,

Συσχέτιση της Ποιότητας και της Λειτουργικότητας του Σπέρματος με την έκβαση της Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Αίτια πρόκλησης του φαινομένου της ανεξήγητης αποτυχίας γονιμοποίησης,  ....  Άνοιγμα