Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της Κερκιδικής Προσπέλασης. Αιμόσταση και Σημασία της Γνώσης και της Σωστής Εφαρμογής μετά από Στεφανιογραφία Γ#Π 02!! Γ#Π 22!! Γ#Π 24!!

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της Κερκιδικής Προσπέλασης. Αιμόσταση και Σημασία της Γνώσης και της Σωστής Εφαρμογής μετά από Στεφανιογραφία ....  Άνοιγμα

Η Καρδιολογία συναντά την Καρδιοχειρουργική. Χρόνια διλήμματα ή μήπως όχι Σοβαρή Ανεπάρκεια Μιτροειδούς και Ισχαιμική Μυοκαρδιοπάθεια Χειρουργική Θεραπεία σε Όλους ΥΠΕΡ Γ#Π 02!! Γ#Π 15!! Γ#Π 24 Χ#Ε

Η Καρδιολογία συναντά την Καρδιοχειρουργική. Χρόνια διλήμματα ή μήπως όχι Σοβαρή Ανεπάρκεια Μιτροειδούς και Ισχαιμική Μυοκαρδιοπάθεια Χειρουργική Θεραπεία σε Όλους ΥΠΕΡ ....  Άνοιγμα

Η Καρδιολογία συναντά την Καρδιοχειρουργική. Χρόνια διλήμματα ή μήπως όχι Νόσος στελέχους Χειρουργική αντιμετώπιση. ΚΑΤΑ Γ#Π 02!! Γ#Π 22!! Γ#Π 24!!

Η Καρδιολογία συναντά την Καρδιοχειρουργική. Χρόνια διλήμματα ή μήπως όχι Νόσος στελέχους Χειρουργική αντιμετώπιση. ΚΑΤΑ ....  Άνοιγμα

NON-INVASIVE CARDIAC IMAGING TODAY Current Applications of Echocardiography and Cardiac Computed Tomography in Coronary Artery Disease Σύγχρονες Εφαρμογές της Ηχωκαρδιογραφίας και CT στη Στεφανιαία Νόσο Γ#Π 02!! Γ#Π 22!!

NON-INVASIVE CARDIAC IMAGING TODAY Current Applications of Echocardiography and Cardiac Computed Tomography in Coronary Artery Disease Σύγχρονες Εφαρμογές της Ηχωκαρδιογραφίας και CT στη Στεφανιαία Νόσο ....  Άνοιγμα