ΝΟΗΤΙΚΕΣ Διαταραχές στη Σκλήρυνση κατά πλάκας Η Εμπειρια της Α Νευρολογικής Κλινιικής Γ#Π 05!!

ΝΟΗΤΙΚΕΣ Διαταραχές στη Σκλήρυνση κατά πλάκας Η ΕμπειρIα της Α Νευρολογικής Κλινιικής

ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ Ευφροσύνη Αναπλ.καθηγήτρια Νευρολογίας-ΝευροανοσολογίαςΑΠΘσυνεργάτες Θ. Καλαθά Ε. Γρόση Θ. Κουκουλίδης Δ. Μιχμίζος Α΄ Νευρολογική Κλινική Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη
Αναπλ.καθηγήτρια Νευρολογίας-Νευροανοσολογίας ΑΠΘ συνεργάτες Θ. Καλαθά Ε. Γρόση Θ. Κουκουλίδης Δ. Μιχμίζος Α΄ Νευρολογική Κλινική Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη Ε. Γρόση Θ. Κουκουλίδης Δ. Μιχμίζος Α΄ Νευρολογική Κλινική Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη

Συνοσηρότητα στην Πολλαπλή Σκλήρυνση- Εξατομίκευση θεραπείας Γ#Π 05!!

Συνοσηρότητα στην Πολλαπλή Σκλήρυνση- Εξατομίκευση θεραπείας

ΠΕΛΙΔΟΥ Συγκλητή-Ερριέττα Επίκουρος Καθηγήτρια Νευρολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Επίκουρος Καθηγήτρια Νευρολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σκλήρυνση Κατά Πλάκας και Μεσογειακή Διατροφή Δ#Δ Γ#Π 09!!

Σκλήρυνση Κατά Πλάκας και Μεσογειακή Διατροφή

ΤΡΥΦΩΝΟΣ Χριστίνα Υποψήφια Διδάκτορας Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων Διατροφής Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Υποψήφια Διδάκτορας Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων Διατροφής Πανεπιστήμιο Αιγαίου