Η εμπειρία του Ιπποκρατείου ΓΝΘ από την 6μηνη  καταγραφή εντύπων του ΟΔΙΠΥ»   Η  Αναγκαιότητα της  Διεπιστημονικής Συνεργασίας  (Βασικός Δείκτης Ποιότητας Υπηρεσιών προς τους Πολίτες στα  Ελληνικά Νοσοκομεία)   

Η εμπειρία του Ιπποκρατείου ΓΝΘ από την 6μηνη  καταγραφή εντύπων του ΟΔΙΠΥ»   Η  Αναγκαιότητα της  Διεπιστημονικής Συνεργασίας  (Βασικός Δείκτης Ποιότητας Υπηρεσιών προς τους Πολίτες στα  Ελληνικά Νοσοκομεία)   ....  Άνοιγμα