Πρακτικές λύσεις για τον κλινικό ιατρό από την πληροφορική. Εργαλεία και γνώσεις που θα έπρεπε να χρησιμοποιούσαμε στην καθημερινή κλινική μας πρακτική. Π#Η Γ#Π 02!! Γ#Π 15!! Μ#Ν

Πρακτικές λύσεις για τον κλινικό ιατρό από την πληροφορική. Εργαλεία και γνώσεις που θα έπρεπε να χρησιμοποιούσαμε στην καθημερινή κλινική μας πρακτική. ....  Άνοιγμα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Πληροφορίες από το Εσωτερικό του Σώματος Με Προστασία και Ασφάλεια Ακτινοφυσική- Ακτινοπροστασία Γ#Π 10!! Γ#Π 15!! Γ#Π 22!! Γ#Π 23!! Κ#Σ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Πληροφορίες από το Εσωτερικό του Σώματος Με Προστασία και Ασφάλεια Ακτινοφυσική- Ακτινοπροστασία ....  Άνοιγμα

Oι Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας ΤΠΕ και η συμβολή τους στην έγκαιρη ανίχνευση του συνδρόμου ευθραυστότητας στην πρόληψη και στην εξατομικευμένη παρέμβαση. Information and Communication Technologies ICT and their contribution to early detection of the frailty syndromeprevention and ersonalized intervention Π#Η Μ#Ν Β#Α Ο#Π Γ#Π 04!! Γ#Π 15!!

Oι Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας ΤΠΕ και η συμβολή τους στην έγκαιρη ανίχνευση του συνδρόμου ευθραυστότητας στην πρόληψη και στην εξατομικευμένη παρέμβαση. Information and Communication Technologies ICT and their contribution to early detection of the frailty syndromeprevention and ersonalized intervention  ....  Άνοιγμα