Επίτευξη του θεραπευτικού στόχου ουρικό οξύ λιγότερο απο 6 mgdL σε ασθενείς με ουρική αρθρίτιδα Πως επιτυγχάνεται και ποιά τα μακροχρόνια οφέλη Γ#Π 06!! Γ#Π 04!! Γ#Π 15!!

Επίτευξη του θεραπευτικού στόχου ουρικό οξύ λιγότερο απο 6 mgdL σε ασθενείς με ουρική αρθρίτιδα Πως επιτυγχάνεται και ποιά τα μακροχρόνια οφέλη ....  Άνοιγμα