Ξετυλίγοντας τα Μυστήρια των Συγγενών Ανωμαλιών των άνω &Κάτω άκρων: Από την Αρχαία Μυθολογία μέχρι τη Σύγχρονη Ιατρική. Διδάγματα Επιστήμης & Ιστορίας”  – “Unraveling the Mysteries of Congenital Anomalies of the Upper & Lower Extremities: from Ancient Mythology to Modern Medicine. Historical & Academic Accounts”

Ξετυλίγοντας τα Μυστήρια των Συγγενών Ανωμαλιών των άνω &Κάτω άκρων: Από την Αρχαία Μυθολογία μέχρι τη Σύγχρονη Ιατρική. Διδάγματα Επιστήμης & Ιστορίας”  – “Unraveling the Mysteries of Congenital Anomalies of the Upper & Lower Extremities: from Ancient Mythology to Modern Medicine. Historical & Academic Accounts” ....  Άνοιγμα

Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ  & ΟΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ   Η  ιστοπαθολογία και η κυτταρολογία   ως  ερεθίσματα   φιλοσοφικού προβληματισμού,  καλλιτεχνικής έμπνευσης  και  εκπαιδευτικής καινοτομίας

Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ  & ΟΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ   Η  ιστοπαθολογία και η κυτταρολογία   ως  ερεθίσματα   φιλοσοφικού προβληματισμού,  καλλιτεχνικής έμπνευσης  και  εκπαιδευτικής καινοτομίας ....  Άνοιγμα

Η σχέση παθολόγου και ασθενούς ως φιλοσοφικό ερέθισμα: Προσωπικοί προβληματισμοί. The relationship between pathologist and patient  as  a  philosophical stimulus:  Personal   reflections.

Η σχέση παθολόγου και ασθενούς ως φιλοσοφικό ερέθισμα: Προσωπικοί προβληματισμοί. The relationship between pathologist and patient  as  a  philosophical stimulus:  Personal   reflections. ....  Άνοιγμα