Φωτοβιοτροποποίηση (Photobiomodulation) για την θεραπεία της σταδίου 3 εκφύλισης ωχράς κηλίδος. Αποτελέσματα ενός έτους εφαρμογής της θεραπείας  ,

Φωτοβιοτροποποίηση (Photobiomodulation) για την θεραπεία της σταδίου 3 εκφύλισης ωχράς κηλίδος. Αποτελέσματα ενός έτους εφαρμογής της θεραπείας ....  Άνοιγμα

Δακρυϊκή μικροενδοσκόπηση για τη διάγνωση και τη διαχείριση της νόσου της εγγύς δακρυϊκής εκροής Lacrimal microendoscopy for the diagnosis and management of proximal lacrimal outflow disease Χ#Ε Γ#Π 12!! Γ#Π 24!!

Δακρυϊκή μικροενδοσκόπηση για τη διάγνωση και τη διαχείριση της νόσου της εγγύς δακρυϊκής εκροής Lacrimal microendoscopy for the diagnosis and management of proximal lacrimal outflow disease ....  Άνοιγμα