Θεραπεία της ξηροφθαλμίας στη διαθλαστική χειρουργική (καταρράκτη): Προ-εγχειρητική ή μετά την επέμβαση;Treatment of Dry Eye Disease in Refractive (cataract) Surgery:  Pre-op or Post-op?

Θεραπεία της ξηροφθαλμίας στη διαθλαστική χειρουργική (καταρράκτη): Προ-εγχειρητική ή μετά την επέμβαση;Treatment of Dry Eye Disease in Refractive (cataract) Surgery:  Pre-op or Post-op? ....  Άνοιγμα

Η φλουοροαγγειογραφία στην εποχή της μη επεμβατικής απεικόνισης. Είναι ακόμη επιτακτική στην διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση της οπίσθιας ραγοειδίτιδας;? Fluoresceinangiography in the era of non-interventional imaging.  Is it still  mandatory in the diagnostic approach and management of posterior uveitis?”

Η φλουοροαγγειογραφία στην εποχή της μη επεμβατικής απεικόνισης. Είναι ακόμη επιτακτική στην διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση της οπίσθιας ραγοειδίτιδας;? Fluoresceinangiography in the era of non-interventional imaging.  Is it still  mandatory in the diagnostic approach and management of posterior uveitis? ....  Άνοιγμα