Χειρισμός του καθετήρα φλεβοφλεβικών παράπλευρων αγγείων σε ασθενείς με μοναδική κοιλία “Catheter management of veno-venous collaterals in single ventricle patients Χ#Ε Γ#Π 02!! Γ#Π 24!!

Χειρισμός του καθετήρα φλεβοφλεβικών παράπλευρων αγγείων σε ασθενείς με μοναδική κοιλία “Catheter management of veno-venous collaterals in single ventricle patients ....  Άνοιγμα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Διάφορα PFO ( ανοικτό ωοειδές τρήμα) προκαλούντα πολλαπλά έμβολα σε παιδί Miscellaneous PFO with multiple emboli in a child Γ#Π 17!! Γ#Π 02!! Γ#Π 24!!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Διάφορα PFO ( ανοικτό ωοειδές τρήμα) προκαλούντα πολλαπλά έμβολα σε παιδί Miscellaneous PFO with multiple emboli in a child ....  Άνοιγμα