Κλινικά αποτελέσματα στη θεραπεία των κακώσεων του νωτιαίου μυελού με μεταμόσχευση αυτομοσχεύματος οσφρητικού βλεννογόνου  Clinical results in Treatment of Spinal Cord Injuries by transplantation of olfactory mucosa autograft

Κλινικά αποτελέσματα στη θεραπεία των κακώσεων του νωτιαίου μυελού με μεταμόσχευση αυτομοσχεύματος οσφρητικού βλεννογόνου  Clinical results in Treatment of Spinal Cord Injuries by transplantation of olfactory mucosa autograft  ....  Άνοιγμα

Συμπόσιο Eurospine: Οσφυϊκή εκφυλιστική σκολίωση.  Αποφυγή Εγχείρησης και Αντιμετώπιση μη χειρουργική . Πότε και πως? Eurospine symposium: Lumbar degenerative scoliosis.  Surgery avoidance and non-surgical management. When and how?

Συμπόσιο Eurospine: Οσφυϊκή εκφυλιστική σκολίωση.  Αποφυγή Εγχείρησης και Αντιμετώπιση μη χειρουργική . Πότε και πως? Eurospine symposium: Lumbar degenerative scoliosis.  Surgery avoidance and non-surgical management. When and how?  ....  Άνοιγμα