ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ Λοίμωξη θήκης εμφυτεύσιμης συσκευής: άμεση αφαίρεση συσκευής και ηλεκτροδίων έναντι καθυστερημένης μετά από έναρξη ενδοφλέβιας αγωγής.? ΑΜΕΣΗ  

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ Λοίμωξη θήκης εμφυτεύσιμης συσκευής: άμεση αφαίρεση συσκευής και ηλεκτροδίων έναντι καθυστερημένης μετά από έναρξη ενδοφλέβιας αγωγής.? ΑΜΕΣΗ  ....  Άνοιγμα

 Πανδημία Covid-19: Εξελίξεις στις Περιφέρειες και τα Νοσοκομεία αναφορικά με τους Υγειονομικούς Ελέγχους στα Τρόφιμα και το Περιβάλλον COVID-19 ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

Πανδημία Covid-19: Εξελίξεις στις Περιφέρειες και τα Νοσοκομεία αναφορικά με τους Υγειονομικούς Ελέγχους στα Τρόφιμα και το Περιβάλλον COVID-19 ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ  ....  Άνοιγμα