Η επίδραση της λεμφικής παροχέτευσης σε ασθενείς με χειρουργεία γόνατος Α#Η

Η επίδραση της λεμφικής παροχέτευσης σε ασθενείς με χειρουργεία γόνατος

Dr ΧΑΝΟΥ Κωνσταντίνα Φυσικοθεραπεύτρια Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής MSc PhD MSc PhD MDT Cert. MLD Τρίκαλα
Διδάκτωρ πανεπιστημίου Φυσικοθεραπεύτρια Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής MSc PhD MSc PhD MDT Cert. MLD Τρίκαλα

Το Λεμφοίδημα κάτω άκρου ως επιπλοκή θεραπείας και η αντιμετώπιση του Κ#Σ Α#Η

Το Λεμφοίδημα κάτω άκρου ως επιπλοκή θεραπείας και η αντιμετώπιση του

ΦΙΛΙΟΥΣΗ Δήμητρα Φυσικοθεραπεύτρια MLD-CDT MT IMTA NDT Νοσοκομείο. Ο Άγιος Σάββας Αθήνα
Φυσικοθεραπεύτρια MLD-CDT MT IMTA NDT Νοσοκομείο. Ο Άγιος Σάββας Αθήνα