Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Κακώσεων των Χοληφόρων στη Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή “Χρόνος και Τρόποςς Αντιμετώπισης – Διαδερμική” Γ#Π 03!! Γ#Π 15!! Γ#Π 24!!

Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Κακώσεων των Χοληφόρων στη Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή ““Χρόνος και Τρόποςς Αντιμετώπισης – Διαδερμική ....  Άνοιγμα