Αποτελεί ο Σακχαρώδης Διαβήτης το θρομβογόνο περιβάλλον για την εμφάνιση θρομβοεμβολικών επιπλοκών;   Ο ρόλος  της αντιδιαβητικής αγωγής

Αποτελεί ο Σακχαρώδης Διαβήτης το θρομβογόνο περιβάλλον για την εμφάνιση θρομβοεμβολικών επιπλοκών;   Ο ρόλος  της αντιδιαβητικής αγωγής ....  Άνοιγμα