Σακχαρώδης Διαβήτης, Συννοσηρότητες και 3η Ηλικία « Κυτταρική γήρανση (β-Senescence) β- κυττάρου & Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 . Η ζωή και ο θάνατος του β-κυττάρου » Γ#Π 09!! Γ#Π 26!!

Σακχαρώδης Διαβήτης, Συννοσηρότητες και 3η Ηλικία « Κυτταρική γήρανση (β-Senescence) β- κυττάρου & Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 . Η ζωή και ο θάνατος του β-κυττάρου » ....  Άνοιγμα