Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ  & ΟΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ   Η  ιστοπαθολογία και η κυτταρολογία   ως  ερεθίσματα   φιλοσοφικού προβληματισμού,  καλλιτεχνικής έμπνευσης  και  εκπαιδευτικής καινοτομίας

Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ  & ΟΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ   Η  ιστοπαθολογία και η κυτταρολογία   ως  ερεθίσματα   φιλοσοφικού προβληματισμού,  καλλιτεχνικής έμπνευσης  και  εκπαιδευτικής καινοτομίας ....  Άνοιγμα