Καινοτόμες τεχνικές και νέα εμφυτεύματα βιολογικής ενσωμάτωσης στις αρθροπλαστικές  ισχίου και γόνατος  (Νέα ALMIS, Mini Navigation, Robotics, 3D printing) 

Καινοτόμες τεχνικές και νέα εμφυτεύματα βιολογικής ενσωμάτωσης στις αρθροπλαστικές  ισχίου και γόνατος  (Νέα ALMIS, Mini Navigation, Robotics, 3D printing) ....  Άνοιγμα