Καινοτόμες τεχνικές και νέα εμφυτεύματα βιολογικής ενσωμάτωσης στις αρθροπλαστικές  ισχίου και γόνατος  (Νέα ALMIS, Mini Navigation, Robotics, 3D printing) 

Καινοτόμες τεχνικές και νέα εμφυτεύματα βιολογικής ενσωμάτωσης στις αρθροπλαστικές  ισχίου και γόνατος  (Νέα ALMIS, Mini Navigation, Robotics, 3D printing) ....  Άνοιγμα

Αρθροπλαστικές ισχίου και γόνατος με σύγχρονες-αναίμακτες-ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους Πραγματική ιατρική ανάγκη ή προκλητή ζήτηση Χ#Ε Γ#Π 04!! Γ#Π 24!!

Αρθροπλαστικές ισχίου και γόνατος με σύγχρονες-αναίμακτες-ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους Πραγματική ιατρική ανάγκη ή προκλητή ζήτηση ....  Άνοιγμα