Δεδομένα Εμφυτεύσεων και Ποσοστά Θνητότητας σε Ασθενείς που Υποβάλλονται σε Διαδερμικη Εμφύτευση Αορτικής Βαλβίδας (tavi) στην Ελλάδα Γ#Π 02!! Χ#Ε Γ#Π 24!!

Δεδομένα Εμφυτεύσεων και Ποσοστά Θνητότητας σε Ασθενείς που Υποβάλλονται σε Διαδερμικη Εμφύτευση Αορτικής Βαλβίδας (tavi) στην Ελλάδα ....  Άνοιγμα