Δεδομένα Εμφυτεύσεων και Ποσοστά Θνητότητας σε Ασθενείς που Υποβάλλονται σε Διαδερμικη Εμφύτευση Αορτικής Βαλβίδας (tavi) στην Ελλάδα Γ#Π 02!! Χ#Ε Γ#Π 24!!

Δεδομένα Εμφυτεύσεων και Ποσοστά Θνητότητας σε Ασθενείς που Υποβάλλονται σε Διαδερμικη Εμφύτευση Αορτικής Βαλβίδας (tavi) στην Ελλάδα ....  Άνοιγμα

Πόσο έτοιμοι είμαστε στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Ιατρικής Ακριβείας σε ουρογεννητικούς καρκίνους; Από την πλευρά των ρυθμιστικών αρχών , Γ#Π 06!! Κ#Σ

Πόσο έτοιμοι είμαστε στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Ιατρικής Ακριβείας σε ουρογεννητικούς καρκίνους; Από την πλευρά των ρυθμιστικών αρχών ....  Άνοιγμα