Εντεροκολίτιδα από τροφικές πρωτείνες FPIES. Διεθνείς Ομοφωνίες 2017 Δ#Δ Π#Ε

Εντεροκολίτιδα από τροφικές πρωτείνες FPIES. Διεθνείς Ομοφωνίες 2017

ΣΑΞΩΝΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Φωτεινή Παιδίατρος - Αλλεργιολόγος Συνεργάτης ΙΑΣΩ Παίδων τ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑ
Παιδίατρος – Αλλεργιολόγος Συνεργάτης ΙΑΣΩ Παίδων
τ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑ

Διαρροϊκά σύνδρομα εκ φαρμάκων Δ#Δ Γ#Π 10!!

Διαρροϊκά σύνδρομα εκ φαρμάκων

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αδάμ επικ καθηγητής Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας Ιατρική Σχολή Αθηνών ΕΚΠΑ
επικ καθηγητής Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας Ιατρική Σχολή Αθηνών ΕΚΠΑ
t. Registrar Γαστρικού Τμήματος
Q.A. Hospital Portsmouth England