Συμπόσιο Eurospine: Οσφυϊκή εκφυλιστική σκολίωση.  Αποφυγή Εγχείρησης και Αντιμετώπιση μη χειρουργική . Πότε και πως? Eurospine symposium: Lumbar degenerative scoliosis.  Surgery avoidance and non-surgical management. When and how?

Συμπόσιο Eurospine: Οσφυϊκή εκφυλιστική σκολίωση.  Αποφυγή Εγχείρησης και Αντιμετώπιση μη χειρουργική . Πότε και πως? Eurospine symposium: Lumbar degenerative scoliosis.  Surgery avoidance and non-surgical management. When and how?  ....  Άνοιγμα